stoker-zorg-header

Tarieven

Tarieven

Stokerzorg biedt aan:

  • Begeleiding (vanuit bijvoorbeeld een persoonsgebondenbudget)
  • Behandeling (voorbeeld: psycho-educatie)
  • Trainingen over autisme

De verbonden kosten hieraan:

Kennismakingsgesprek/intake: 60 euro
Begeleiding: uurtarief afgestemd op het persoonsgebonden budget

Behandeling per consult
Consulten worden per tijdseenheid geregistreerd, startend vanaf 5 minuten. Waarbij we werken middels het ‘planning is realisatie’ principe. Afhankelijk van de professie van de behandelaar en de tijdseenheid wordt het tarief vastgesteld. Zie voor de gehele lijst https://zorgprestatiemodel.nza.nl/