stoker-zorg-header

Aanbod vanuit Stokerzorg

Aanbod vanuit Stokerzorg

Psycho-educatie bieden bij autisme
Psycho-educatie wordt gegeven voor mensen bij wie een diagnose gesteld is in het autismespectrum. De psycho-educatie helpt de client om de diagnose bij zichzelf te herkennen en te onderkennen. Anders gezegd, het biedt acceptatie en inzicht in het autisme. Door de psycho-educatie leert de client maar ook het systeem er omheen, wat het autisme voor de client inhoudt en hoe anderen rekening kunnen houden met de client. Zoals hierboven ook vermeld, worden er naast individuele psycho-educatie sessies aan de client, ook psycho-educaties aan het systeem eromheen geboden omdat generaliseren voor cliënten met autisme heel erg moeilijk is. De psycho-educatie heeft als hoofddoel, de client weer in zijn/haar kracht te zetten.

Lezingen/ presentaties
Ik geef lezingen/ presentaties over autisme om basiskennis over te brengen aan een ieder die geïnteresseerd is om te leren over autisme. Dit doe ik door een stuk theorie, door een deel praktijkervaring en door een deel uitwisselen van ervaringen met de groep. Ik hoop zo meer kennis en begrip omtrent autisme over te dragen. Ook bieden de lezingen handvatten voor eenieder, in hoe zij mensen met autisme het beste kunnen ondersteunen en wat voor rol het eigen handelen, denken en gevoel hierbij heeft.

Begeleiding:
Stokerzorg biedt ook begeleiding vanuit bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget. De begeleiding sluit aan op de hulpvraag van de client. Ook hierin wordt weer gewerkt vanuit de visie (samenwerking, vertrouwen, kwaliteiten versterken).