stoker-zorg-header

Over

Over

Ik ben Roos Stoker, 33 jaar, woonachtig in Amersfoort. Ik ben psycholoog NIP en heb als specialisatie de opleiding tot autismespecialist gedaan.

Ik ben in in 2007 begonnen met de opleiding Psychologie aan de Vrije Universiteit. In 2013 ben ik daar afgestudeerd met als richting Klinische Neuropsychologie. Na mijn afstuderen ben ik vrij snel in contact gekomen met een opstartend wooninitiatief, voor jongeren met autisme. Ik ben hier vanaf 2014 gaan werken als psycholoog. Omdat ik al snel ervaarde dat ik meer bij wilde leren ben ik het jaar erop op eigen initiatief een 3 jarige post HBO opleiding gaan volgen bij de RINO groep tot Autismespecialist. De keuze voor Post-HBO was voor mij makkelijk gemaakt. Ik wilde naast mijn theoretische kennis, een meer praktisch vormgegeven opleiding gaan volgen. Een opleiding waar mijn theoretische kennis kan worden verrijkt en waar ik het ook kan gaan toepassen in de praktijk. Aan die verwachtingen heeft de RINO groep zeker voldaan. In die 3 jaar tijd is mijn passie voor het vak gegroeid en ben ik mij voornamelijk gaan toespitsen op autisme. In 2018 afgestudeerd aan de RINO groep, waarbij ik in mijn afstudeerscriptie gekeken heb naar de samenhang tussen het zelfreflecterend vermogen van hulpverleners en de interpretatie van het gedrag van cliënten met autisme.

In de opleiding bij de RINO groep heb ik enorm veel kennis opgedaan, zowel over autisme als over mezelf. Dit heeft mij in 2017 doen besluiten dat ik voor mezelf wilde starten, zodat ik mijn eigen visie en denkwijze neer kon gaan zetten. Zo ben ik vanaf augustus 2017 voor mezelf begonnen. Ik werk sindsdien met mensen met een autisme diagnose.

Ik probeer vanuit mijn visie mensen in de eigen kracht te zetten. Vanuit mijn kennis en ervaring probeer ik mensen zo goed mogelijk te ondersteunen in het traject. Zoals mijn visie ook laat zien hanteer ik een samenwerkende benadering, waarin vertrouwen de basis is. Ik probeer daarnaast ook altijd het totaalplaatje in mijn trajecten mee te nemen. Bespreekbaar maken van zowel de struikelblokken, maar juist ook de kwaliteiten. Hierdoor ontstaat veelal inzicht, acceptatie en vertrouwen om weer verder te kunnen met de aangereikte handvatten.